Wśród pielgrzymów był Ksiądz Proboszcz oraz kilku parafian. We Mszy na szczycie Jasnej Góry razem w pątnikami z diecezji rzeszowskiej wzięli udział pątnicy z diecezji drohiczyńskiej, pelplińskiej i szczecińskiej, w tym samym dniu przybywający do Czarnej Madonny.