Czerwcowemu Nabożeństwu Fatimskiemu przewodniczył ks. Piotr Trela – proboszcz parafii Krasna.
Wspomnienie liturgiczne św. Antoniego Padewskiego stało się okazją do złożenia życzeń p. Antoniemu – szafarzowi nadzwyczajnemu Komunii Świętej, a także wspomnienia w modlitwie o zasłużonym rodaku, ks. Antonim Domino. Serdeczne życzenia, nieco uprzedzające imieniny, zostały skierowane także do naszego Gościa – ks. Piotra.