Pierwsze tegoroczne Nabożeństwo Fatimskie prowadził Ksiądz mgr Łukasz Mariuszyc – wikariusz z parafii Lubenia. Ks. Łukasz przewodniczył również Mszy św. i wygłosił Słowo Boże.